Waarden & missie

3
Thrive Sustainably logo
Thrive Sustainably logo

Waarden & missie

3

Kernwaarden en Doelen van het Platform

Deze kernwaarden en doelen weerspiegelen onze inzet om een gezondere, duurzamere consumptie en samenleving te bevorderen.

 • Bloeiende Planeet en Mensen Eerst: Ons platform geeft prioriteit aan het welzijn van zowel de planeet als haar bewoners boven onduurzame, winstgedreven agenda’s en onbeperkte groei.
 • Intrinsieke Gezondheid en Welzijn: Wij geloven dat ware gezondheid en welzijn voortkomen ook uit de kwaliteit van de voeding die je consumeert.
 • Duurzame Consumptie: Onze ambitie ligt in het bevorderen van duurzame, bewuste consumptie, in tegenstelling tot kortzichtige, onduurzame consumentisme.
 • Nadruk op Duurzame, Biologische Voeding: We geven voorrang aan gezonde, biologische voeding en een hoogwaardig dieet boven onduurzame voeding van lage kwaliteit en ongezond dieet.
 • Verkopers, Bedrijven, Instellingen en Organisaties Wijzen de Weg: Gezien ze over meer middelen, invloed en mogelijkheden beschikken, en dus een grotere verantwoordelijkheid dragen en een aanzienlijk grotere impact kunnen hebben dan individuele consumenten, zijn we ervan overtuigd dat ze het voortouw moeten nemen en als rolmodellen dienen door duurzame consumptie te omarmen, te faciliteren en te bevorderen.
 • Active, Betrokken Consumenten: We pleiten voor actieve, betrokken en zorgzame consumenten die geïnformeerde keuzes maken en de status quo van passief en egocentrisch consumentengedrag uitdagen.
 • Sociale en Praktische  Duurzaamheid: We richten ons op praktische, persoonlijke en sociale duurzaamheid en waarderen de tastbare impact van acties boven abstracte en kwantitatieve maatregelen.

Algemene Doelen rond Duurzaamheid

Deze doelen benadrukken onze ambitie om duurzaamheid een integraal onderdeel te maken van ons dagelijks leven en bij te dragen aan een duurzame en milieubewuste wereld.

 • Positieve Verandering in Consumptie Aanmoedigen: We zijn vastbesloten duurzame veranderingen in (voedsel) consumptie teweeg te brengen, bij te dragen aan de creatie van een wereld waar zowel mensen als de planeet kunnen thrive sustainably.
 • Integratie van Duurzaamheid in het Dagelijks Leven: Onze primaire focus ligt op praktische duurzaamheid van het dagelijks leven. We streven ernaar te laten zien dat duurzaamheid niet alleen een concept of kwantitatieve maatregelen is, maar ook een integraal onderdeel vormt van menselijke en sociale activiteiten en inspanningen.
 • Praktische en Theoretische Inzichten Bieden: We streven ernaar een mix van praktische, concrete ideeën en theoretische kennis over duurzaamheid en consumptie aan te bieden. Onze benadering is voornamelijk gericht op persoonlijke, sociale en culturele aspecten, waarbij de betekenis van deze dimensies voor het bereiken van duurzame consumptie wordt benadrukt.

Business- en Gemeenschapsgerichte Doelen

Deze doelen benadrukken onze ambitie om duurzame consumptie te ondersteunen en te promoten op individueel, groeps-, organisatie- en bedrijfsniveau.

 • Ondersteunen van Duurzame Groothandelaars en Retailers: Ons doel is om verkopers die duurzame, fairtrade, biologische en ecologische producten verkopen te ondersteunen, promoten en versterken. We streven ernaar een netwerk van gelijkgestemde bedrijven te creëren die zich inzetten voor duurzame praktijken.
 • Samenwerken met Organisaties en Bedrijven:We werken actief samen met en moedigen organisaties en bedrijven aan om duurzame consumptie te integreren in hun dagelijks leven en activiteiten en zo helpen we hen hun duurzaamheidsdoelen te bereiken.
 • Versterken van Stemmen voor Duurzaamheid: We zijn toegewijd aan het geven van een stem en het bieden van een platform voor mensen, groepen en organisaties die zich inzetten voor het bevorderen van duurzamere en gezondere consumptiepraktijken en die bijdragen aan een betere samenleving.

Doelen Gericht op Consumenten

Deze doelen onderstrepen onze inzet om een gemeenschap van geïnformeerde en bewuste consumenten aan te moedigen.

 • Faciliteren en Bevorderen van Duurzame Consumptiegewoonten: Ons doel is om duurzaam consumptiegedrag en -gewoonten aan te moedigen en te faciliteren bij consumenten, zodat ze actieve, kritische en bewuste consumenten kunnen zijn.
 • Vereenvoudigen van Duurzaam Winkelen: We maken het voor consumenten gemakkelijker om duurzame producten en supplementen te vinden, te kiezen en te kopen.
 • Versterken van het Begrip van Duurzaamheid: We streven ernaar consumenten een kritisch, concreet en praktisch begrip van duurzaamheid, consumptie en duurzame producten aan te bieden.

Onze missie

Transitie naar Duurzame Consumptie en Voedselsystemen

Onduurzame productie- en consumptiepatronen en -praktijken hebben geleid tot ernstige sociale, economische en milieuproblemen en degradatie. Ze zijn enkele van de grootste drijvers achter milieudegradatie, vervuiling, verlies van biodiversiteit, uitputting van hulpbronnen, toename van beschavingsziekten en dieetgerelateerde aandoeningen, ernstige sociaal-economische verschillen en ongelijkheden en zo voort.

Om deze uitdagingen aan te pakken, te verbeteren en op te lossen, is de transitie naar duurzame consumptie en voedselsystemen een van de belangrijkste voorwaarden en acties die moeten worden ondernomen. Dit omvat een fundamentele verandering in wat we produceren (en consumeren) en hoe we dat doen. Sustainable Development Goal 12 (SDG 12) erkent de noodzaak van zo’n transformatie en benadrukt duurzame productie en consumptie als cruciale elementen van een duurzame, gezonde en meer rechtvaardige en ecologisch verantwoorde toekomst.

Kortom, er zijn structurele veranderingen nodig om niet alleen de planeet te behouden voor toekomstige generaties, maar ook om de gezondheid en het welzijn van de huidige bevolking te waarborgen. Daarom moet duurzame consumptie centraal staan in ons streven voor duurzame ontwikkeling.

Hoe Ons Platform Bijdraagt aan Deze Verandering

Ons doel is om een innovatief, onderscheidend online platform te ontwikkelen. Ons doel is niet om bestaande oplossingen te dupliceren, maar om een unieke weg in te slaan, onvervulde behoeften aan te pakken en iets nieuws en innovatiefs te bieden, iets dat ontbreekt, nodig is en veel mensen nog niet (goed) kennen.

Er zijn twee overkoepelende doelen van het platform:

EERSTE DOEL – Stimuleren en Vereenvoudigen van Duurzame Consumptie en Gezond Leven

Het eerste doel is om bewuste, duurzame en gezonde consumptie en levensstijlen te stimuleren en het voor consumenten, organisaties en bedrijven gemakkelijker te maken om duurzamer en gezonder te consumeren. Dit willen wij bereiken door:

 1. Productselectie: Het aanbieden van een breed gamma duurzame, ecologische, fairtrade, biologische en natuurlijke producten die ook voldoen aan persoonlijke behoeften, voorkeuren en smaken.
 2. Samenwerking met Duurzame Verkopers: Wij brengen verkopers van duurzame, gezonde producten samen op één platform en promoten en ondersteunen hen door hen een maarkplaats te voorzien.
 3. Duurzaam Winkelen en Levering: Duurzaam vervoer aanmoedigen en duurzame verzendmethoden aanbieden.

TWEEDE DOEL – Duurzaamheid Benaderen vanuit Praktische, Persoonlijke, Sociale en Culturele Perspectieven

Het tweede belangrijkste doel draait om het begrijpen van duurzaamheid als iets diep menselijks, als een persoonlijke, sociale en culturele bezigheid in het dagelijks leven. Dit omvat:

 1. Blogs als Hulpmiddelen: Gebruik maken van blogs om praktische en concrete aspecten van duurzame consumptie en producten te verkennen.
 2. Holistisch perspectief: Benadrukken dat duurzaamheid niet alleen een technische, klimaat- of milieukwestie is, maar ook een persoonlijke, sociale en culturele kwestie.
 3. Van Kennis tot Actie: Blogs dienen niet alleen om bewustwording te creëren, maar ook om kritisch begrip en concrete acties met betrekking tot duurzame consumptie aan te moedigen, waardoor mensen geïnformeerde, actieve en betrokken consumenten worden en duurzame keuzes kunnen maken.

In een notendop streven wij ernaar om duurzame consumptie en gedrag mogelijk te maken, te vergemakkelijken en aan te moedigen door met verkopers, organisaties en bedrijven samen te werken en op ons platform samen te brengen.

Bovendien tracht het platform het begrip van duurzaamheid te verbreden en te concretiseren door persoonlijke, sociale en culturele aspecten te verkennen via blogs, die mensen in staat kunnen stellen om duurzamere en betere beslissingen en acties in hun dagelijks leven te nemen.

Uiteindelijk heeft ons platform het potentieel om een katalysator te zijn voor een gezondere en duurzamere consumptie.

 

Benieuwd naar de persoon achter dit platform? Klik hier om meer te lezen over de oprichter.

Pin It on Pinterest