Privacy & Cookie Policy

Thrive Sustainably & Shop Thrive Sustainably

Deze Privacy & Cookie Policy regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door Thrive Sustainably, zetel te Boutersem, België met K.B.O.-nummer 0793.863.638 (hierna: Thrive Sustainably).

Lees deze Privacy & Cookie Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door je persoonsgegevens te delen op ons hoofddomein gelegen op www.thrivesustainably.com (hierna: hoofddomein) en ons shop domein gelegen op www.shop.thrivesustainably.com (hierna: shop domein), door ons te contacteren per e-mail/per telefoon of door het overmaken van een vraag/klacht, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy & Cookie Policy.

Artikel 1 – Welke persoonsgegevens verwerken wij?

1.1.        Thrive Sustainably verwerkt in het kader van haar werkzaamheden jouw persoonsgegevens. Het gaat daarbij om:

 • Categorie 1, op basis van cookies: je IP-adres en details over je bezoek op ons hoofddomein en/of shop domein, zoals surfgedrag, herkomst, zoektermen en type apparaat.
 • Categorie 2, bij registratie of via één van de invulformulieren op ons hoofddomein en/of shop domein: je naam en voornaam, eventueel de naam van je bedrijf en BTW-nummer, adresgegegevens, je e-mail en eventuele andere gegevens die je ons overmaakt in het vrije invulveld;
 • Categorie 3, als je ons belt of mailt: je e-mailadres en/of telefoonnummer, evenals de gegevens die je zelf vrijgeeft;
 • Categorie 4, bij inschrijving op onze nieuwsbrief: je e-mailadres;
 • Categorie 5, bij het plaatsen van een bestelling: je naam en voornaam, eventueel de naam van je bedrijf en BTW-nummer, adresgegevens en je e-mail.

1.2.       Thrive Sustainably kan je persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:

 1. Door je registratie en gebruik van ons hoofddomein en/of shop domein;
 2. Ons hoofddomein en shop domein gebruiken cookies en gelijkaardige technieken om een aantal persoonsgegevens te verzamelen. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, zie artikel 7.

Artikel 2 – Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

2.1.          Algemene doeleinden:

Thrive Sustainably zal je persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor:

 • Categorie 1: Het verzorgen en verbeteren van ons hoofddomein en shop domein en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming bij je eerste bezoek aan ons hoofddomein of shop domein;
 • Categorie 2 en 3: Het beantwoorden van vragen en informatieverzoeken, met als rechtsgrond het uitvoeren van een dienst waarom je hebt verzocht;
 • Categorie 2, 3 en 4: Direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties door Thrive Sustainably zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten dan wel je expliciete, voorafgaande toestemming als je nog geen klant bent bij Thrive Sustainably. Je kan op elk ogenblik aangeven dat je niet langer onze nieuwsbrieven wil ontvangen via de opt-out mogelijkheid in onze nieuwsbrieven of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon;
 • Categorie 5: De voorbereiding, levering en facturatie van door jou bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom je verzocht hebt en waarvoor de verwerking van je persoonsgegevens noodzakelijk is of omdat de wet dit vereist of nog omdat Thrive Sustainably daartoe een gerechtvaardigd belang heeft.

Artikel 3 – Hoe wij je gegevens delen met derden

Wij delen jouw gegevens ( jouw naam en voornaam, jouw adres, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres ) met de verkopers waarmee wij samenwerken en wiens diensten je gebruikt in het kader van jouw bestelling. Wij delen jouw gegevens ook soms met derden wiens diensten we gebruiken in het kader van jouw bestelproces. Zo gebruiken de betalingsssytemen Stripe en Mollie jouw bankgegevens.

Je gegevens kunnen worden doorgegeven aan en verwerkt door software- en cloudleveranciers, financiële partners, logistieke partners of elke andere derde die partij is in of een rol speelt bij jouw bestelling. De actuele lijst kan worden verkregen op eenvoudig verzoek per mail. Wij zorgen bij elke doorgifte aan derden voor de gepaste veiligheidsmaatregelen ten aanzien van jouw persoonsgegevens, onder meer door het afsluiten van verwerkers- overeenkomsten waar nodig.

Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat je persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Thrive Sustainably zal je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen je naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.

Artikel 4 – Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren je persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van elke verwerking.

 • “Klantenprofiel: als je 3 jaar geen bestelling plaatst, verwijderen we jouw klantenprofiel”;
 • “Facturatiegegevens: je facturatiegegevens moeten we om wettelijke redenen minstens 7 jaar vanaf het kalenderjaar volgend op de laatste factuurdatum bewaren:”
 • “Nieuwsbrieven: als je een bestaande klant bent dan bewaren we je gegevens voor nieuwsbrieven tot 2 jaar na je laatste bestelling. Ben je geen bestaande klant en heb je toestemming gegeven voor de nieuwsbrieven, dan bewaren we je gegevens totdat je je toestemming hebt ingetrokken.”

Artikel 5 – Jouw rechten

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken of om er een kopie van te vragen. Je hebt ook het recht om de verbetering of (in sommige gevallen) verwijdering van je gegevens te vragen. Je mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens als je daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te  verwerken overstijgen of om een eerder gegeven toestemming in te trekken. Je hebt ook steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van jouw keuze. 

Je kan je rechten uitoefenen per e-mail naar info@thrivesustainably.com of via het contactformulier op www.thrivesustainably.com.

Tenslotte heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit als blijkt dat wij niet binnen 30 dagen passend gevolg gegeven hebben aan een verzoek op basis van één van de hierboven vermelde rechten:

 

GBA/APD

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel : +32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be

 

Je kan desgevallend ook terecht bij de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

Artikel 6 – Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van je persoonsgegevens te garanderen. Zo zijn ons hoofddomein en shop domein beschermd met een SSL-certificaat, werken wij met tweestapsverificatie om in te loggen en gebruiken wij de beveiligingstool CleanTalk. Verder beschermt de plugin Wordfence ons tegen cyberaanvallen. In geen geval kan Thrive Sustainably aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Artikel 7 – Cookies

Ons hoofddomein en shop domein gebruiken cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je ons hoofddomein en/of shop domein bezoekt en laat ons ook toe ons hoofddomein en shop domein te optimaliseren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op je computer te plaatsen. Zonder jouw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om ons hoofddomein en shop domein correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst jouw toestemming.

Onderstaande cookielijst geeft je een overzicht van de cookies die ons hoofddomein en shop domein gebruiken.

Cookielijst

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op jouw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over jou, zoals je taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten “interne cookies”. Daarnaast gebruiken we “externe cookies”, namelijk cookies van een ander domein dan waar je je bevindt. We gebruiken de cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:

Prestatie- of analytische cookies

Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen, zodat we de prestatie van ons hoofddomein en shop domein kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Als je deze cookies niet toestaat, weten wij niet wie wanneer welke pagina’s van  ons hoofddomein en shop domein heeft bezocht.  Het gevolg is dat wij ons hoofddomein en shop domein en ons aanbod niet kunnen optimaliseren in het voordeel van onze klanten.

Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

wistia-video-progress-*

Wistia

Opslaan als de gebruiker ingesloten inhoud heeft gezien

Persistent

dokan_pageview_count

WeDevs

Bijhouden hoe vaak een leverancierpagina wordt bezocht

Persistent

tk_ai

WooCommerce

Een uniek bezoekers-id bijhouden

Één sessie

_ga

Google Analytics

Opslaan van pageviews.

Twee jaar

History.store

WooCommerce

Opslaan van laatste bezoek

Één sessie

Functionele cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat extra functies en persoonlijke instellingen op ons hoofddomein en shop domein, zoals bijvoorbeeld taalkeuzes of videobeelden, werken. Ze kunnen ingesteld worden door ons of door externe technologiepartners. Als je deze cookies niet toestaat, werken sommige onderdelen van ons hoofddomein en/of shop domein wellicht niet correct.

Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

persist:hs-beacon-*

Help Scout

opslaan als er een bericht is weergegeven

Persistent

persist:hs-beacon-message-*

Help Scout

opslaan als er een bericht is weergegeven

Persistent

wc_cart_hash_*

WooCommerce

Items in winkelwagen bewaren

Één sessie

storeApiNonce

WooCommerce

functies op verschillende pagina’s bieden

Één sessie

et_*

Elegant Themes

Beheerfuncties bieden

Verschillend

exp*

PHP

functies op verschillende pagina’s bieden

Één sessie

wpr-show-sidebar

WP Rocket

Bezoekersvoorkeuren bewaren

Één sessie

wpr-*

WP Rocket

Beheerfuncties bieden

Verschillend

wpr-*

WP Rocket

Beheerfuncties bieden

Verschillend

WP_DATA_USER_1

WordPress

Beheerfuncties bieden

Verschillend

et-pb-recent-items-font_family

Elegant Themes

Functies op verschillende pagina’s bieden

Persistent

et-pb-recent-items-colors

Elegant Themes

Functies op verschillende pagina’s bieden

Persistent

wc_fragments_*

WooCommerce

Noodzakelijk voor het functioneren van WooCommerce.

Persistent

ate_widget_fetch_time

WPML

Beheerfuncties bieden

Verschillend

ate_widget_url

WPML

Beheerfuncties bieden

Verschillend

wp-wpml_current_admin_language_*

WPML

Taalkeuzevoorkeur onthouden

Één sessie

wp-wpml_current_language

WPML

Taalkeuzevoorkeur onthouden

Één dag

etfb-autosave-*

Elegant Themes

Een bericht in de editor bewaren

Verschillend

cmplz_banner-status

Complianz

Opslaan van voorkeuren cookiebanner.

Één jaar

et-editor-available-post-*

Elegant Themes

Identificatietool om te controleren of de visuele of klassieke bouwer beschikbaar is voor een blogpost.

Één sessie

wc_cart_hash_*

WooCommerce

Items in winkelwagen bewaren

Één sessie

woocommerce_items_in_cart

WooCommerce

Items in winkelwagen bewaren

Één sessie

wp_woocommerce_session_*

WooCommerce

Opslaan van uitgevoerde handelingen op de website

Verschillend

wc_cart_created

WooCommerce

Opslaan van uitgevoerde handelingen op de website

Één sessie

__stripe_mid

 

Stripe

Voorzien van fraudebestrijding

Één jaar

activetab

Google

Tijdelijk toegang voorzien naar tabblad in browser

Éen sessie

cmplz_consenttype

Complianz

Leest en bepaalt welke cookiebanner moet worden weergegeven

Persistent

cmplz_consented_services

Complianz

Opslaan van toestemmingsvoorkeuren

Één jaar

cmplz_policy_id

Complianz

Opslaan van geaccepteerde cookie policy ID

Één jaar

cmplz_marketing

Complianz

Opslaan van toestemmingsvoorkeuren

Één jaar

cmplz_statistics

Complianz

Opslaan van toestemmingsvoorkeuren

Één jaar

cmplz_preferences

Complianz

Opslaan van toestemmingsvoorkeuren

Één jaar

cmplz_functional

Complianz

Opslaan van toestemmingsvoorkeuren

Één jaar

PHPSESSID

PHP

Functies op pagina’s voorzien

Één sessie

__stripe_sid

Stripe

Voorzien van fraudebestrijding

30 minuten

persist:hs-beacon-*

Help Scout

Opslaan of een bericht is getoond

Persistent

woocommerce_cart_hash

WooCommerce

Bewaren van opgeslagen items in een winkelwagentje

Één dag

wc_cart_created

WooCommerce

Opslaan van uitgevoerde handelingen op de website

Één sessie

wordpress_test_cookie

WordPress

Lezen of cookies geplaatst kunnen worden

Één sessie

wp-settings-*

WordPress

Opslaan van gebruikersvoorkeuren

Persistent

wp-settings-time-*

WordPress

Opslaan van gebruikersvoorkeuren

Persistent

wordpress_logged_in_*

WordPress

Bewaren van ingelogde gebruikers

Persistent

Marketingcookies

Deze cookies kunnen door ons of door externe partners en adverteerders op ons hoofddomein en/of shop domein geplaatst worden. Deze cookies maken het mogelijk om een profiel van jouw interesses samen te stellen en je relevante advertenties op andere websites te tonen. Als je deze cookies niet toestaat, zal je minder op jou gerichte advertenties zien.

Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

wistia

Wistia

om uitgevoerde handelingen op de website op te slaan.

Persistent

Google Fonts API

Google

Het IP-adres van de bezoeker lezen

vervalt onmiddellijk

Google Maps API

Google

Het IP-adres van de bezoeker lezen

vervalt onmiddellijk

Stel je vast dat er nog andere cookies via ons hoofddomein en/of shop domein geplaatst worden?  Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Laat ons dus snel iets weten, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

We geven je zo veel mogelijk informatie over cookies die geplaatst worden door derde partijen, maar soms hebben wij die informatie niet. Als je toch meer wil weten, kan je  in dat geval terecht bij de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Bij je eerste bezoek aan ons hoofddomein of shop domein word je gevraagd om onze cookies te aanvaarden. Je kan nadien je keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

Als je verder nog vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail op info@thrivesustainably.com of via het contactformulier op www.thrivesustainably.com.

Meer informatie over cookies vind je ook op: http://www.allaboutcookies.org/.

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vind je hier: http://www.youronlinechoices.eu/.

Pin It on Pinterest