Over ons

De betekenis en boodschap van Thrive Sustainably

Er zit een diepe betekenis achter de naam en de selectie van deze twee woorden. Thrive betekent groeien, zich ontwikkelen, bloeien, gedijen of vooruitgaan, terwijl sustainably duurzaam, continu, levensvatbaar, haalbaar, ondersteunend of hernieuwbaar betekent.

Door deze twee woorden samen te brengen, betekent Thrive Sustainably zich verantwoord en respectvol ontwikkelen, vooruitgaan en bloeien, op een manier die op de lange termijn in een bepaald tempo of niveau kan worden gehandhaafd en volgehouden om menselijke, sociale en milieuschade en achteruitgang te voorkomen.

Thrive en sustainably moeten dus altijd hand in hand gaan. Als individuen en maatschappij willen we groeien, ons ontwikkelen, bloeien en vooruitgaan, maar dit mag niet ten koste gaan van anderen, andere levensvormen, het milieu en de planeet. We moeten continu op zoek zijn naar duurzame oplossingen op elk gebied/aspect van ons leven. Dit platform wil dit doen met betrekking tot (voedsel)consumptie die een enorme impact heeft op ons leven, onze gezondheid en ‘de gezondheid’ van de planeet.

Kortom, thrive sustainably zou ons motto en onze levensstijl moeten zijn – de manier waarop we leven, handelen en werken in deze wereld.

Ontdek meer over Thrive Sustainably

Ontdek meer over duurzaamheid

Pin It on Pinterest