Over onze kernwoorden

3
Thrive Sustainably definitions
Thrive Sustainably definitions

Over onze kernwoorden

3

De definitie van onze belangrijkste termen

Woorden als lokaal, biologisch of duurzaamheid zijn gewone en gangbare woorden geworden die iedereen kent en min of meer begrijpt. Deze woorden of termen hebben echter verschillende, soms zelfs tegenstrijdige, betekenissen gekregen en zijn ook voor verschillende doeleinden gebruikt en misbruikt.

Hieronder laten we op basis van hun etymologische en woordenboekdefinitie[1] zien hoe deze woorden op dit platform worden gedefinieerd en begrepen.

Kies je kernwoord

Biologisch, biologisch product en biologisch label

Biologisch verwijst naar landbouwmethoden voor het cultiveren van land en het telen van vee en voedsel zonder het gebruik van chemische meststoffen, pesticiden of andere kunstmatige middelen zoals groeistimulerende middelen of antibiotica.

Biologisch product is een product dat is gemaakt volgens specifieke methoden en regels van de biologische landbouw en heeft een biologisch label, afhankelijk van waar het wordt geproduceerd.

Biologisch label is de garantie dat een product officieel biologisch is. Normaal gesproken heeft elk land zijn eigen biologische label. Er is ook een Europees biologisch label dat verplicht is op alle biologisch verpakte producten die in de Europese Unie zijn gemaakt.[2]

Duurzaamheid en dagelijkse, praktische duurzaamheid

In het algemeen wordt onder het woord duurzaamheid verstaan: het vermogen om in een bepaald tempo of op een bepaald niveau te worden gehandhaafd, in stand gehouden of ondersteund op de lange termijn en dit niet ten koste van mens, organisch en anorganisch leven en het milieu.

Dagelijkse en praktische duurzaamheid betekent duurzaamheid vanuit het perspectief van de praktijk – verschillende manieren waarop mensen met duurzaamheid omgaan, het integreren en ervaren in hun dagelijks leven.

Ecologisch en ecologisch product

Het woord ecologisch heeft betrekking op ecologie, dat wil zeggen, de omgeving van levende organismen of de relaties tussen hen en hun milieu/fysieke omgeving.

Ecologisch product is een product gemaakt met respect voor ecologie, milieu en organismen. Vaak is het een synoniem voor biologisch product omdat ecologische producten ook ‘producten zijn die worden geproduceerd zonder gebruik te maken van chemische input, additieven en methoden die schadelijk zijn voor het ecosysteem en de menselijke gezondheid’.[3]

Fair trade en fair trade product

Fair trade (eerlijke handel) is handel die wordt uitgevoerd onder een eerlijke handelsovereenkomst (normaal gesproken tussen bedrijven in “ontwikkelde landen” en producenten in “ontwikkelingslanden” ) waarin eerlijke prijzen worden betaald aan de producenten / boeren om armoede te verminderen, te zorgen voor de ethische behandeling van arbeiders en boeren, en het bevorderen van ecologisch duurzame activiteiten.

Fair trade product is dan een product dat wordt geproduceerd en verkocht in overeenstemming met een concrete fairtradeovereenkomst en een officieel fairtradelabel heeft dat is afgegeven door een onafhankelijke, externe verificatie.

Lokaal, lokaal voedsel

Lokaal betekent behoren tot, gerelateerd zijn aan, betrekking hebben op of kenmerkend zijn voor een bepaalde plaats of gebied. Iets is lokaal als het zijn oorsprong of herkomst heeft in een bepaalde plaats en alleen daar te vinden is. Synoniemen van lokaal zijn dan niet alleen provinciaal, regionaal maar ook authentiek, uniek en origineel.

Lokaal voedsel is voedsel dat afkomstig is van en uniek is voor een bepaalde plaats of regio.

Natuurlijk en natuurproduct

Natuurlijk wijst op bestaande in, gevormd door of veroorzaakt door de natuur, niet door de mensheid.

Natuurproduct is, in de oorspronkelijke en breedste zin van het woord, een product gemaakt door een levend organisme.[4]

Voedselsysteem en duurzaam voedselsysteem

Voedselsysteem omvat ‘de som van actoren en interacties in de voedselwaardeketen – van input levering en productie van gewassen, vee, vis en andere landbouwproducten naar vervoer, verwerking, detailhandel, groothandel en bereiding van voedsel tot consumptie en verwijdering.’[5] Met andere woorden: een voedselsysteem is ‘een complex web van activiteiten met betrekking tot productie, verwerking, vervoer en consumptie. Kwesties betreffende het voedselsysteem zijn onder meer het bestuur en de economie van de voedselproductie, de duurzaamheid ervan, de mate waarin we voedsel verspillen, hoe voedselproductie de natuurlijke omgeving beïnvloedt en de gevolgen van voedsel op de gezondheid van mens en bevolking.’[6]

Duurzaam voedselsysteem is dan ‘een voedselsysteem dat voedselzekerheid en voeding voor iedereen garandeert zodanig dat de economische, sociale en ecologische grondslagen voor voedselzekerheid en voeding van toekomstige generaties niet in gevaar komt.’[7]

Bronvermelding

[4] Voor meer informatie bezoek, bij voorbeeld, https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_product

[5] Geciteerd en vertaald van https://www.ifpri.org/topic/food-systems

[7] Geciteerd en vertaald van HLPE (2014) Food losses and waste in the context of sustainable food systems. A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security, Rome, 2014, p.31.

Pin It on Pinterest