Algemene voorwaarden

Thrive Sustainably & Shop Thrive Sustainably

Download onze algemene voorwaarden

Disclaimer

Deze voorwaarden (hierna: Algemene voorwaarden) bevatten, enerzijds, de verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn op ons shop domein Shop Thrive Sustainably (hierna: shop domein; gelegen op www.shop.thrivesustainably.com) en, anderzijds, de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn voor zowel ons shop domein als ons hoofddomein Thrive Sustainably (hierna: hoofddomein; gelegen op www.thrivesustainably.com). Verder zijn de verkoopsvoorwaarden van toepassing voor alle verkopers waarmee Thrive Sustainably samenwerkt en die op ons shop domein hun producten verkopen. Hieronder vind je een lijst met deze verkopers en hun gegevens. De term “de verkoper” gebruikt in dit document verwijst naar al deze verkopers en specifiek naar de verkoper waar je jouw bestelling plaatst (producten koopt). Deze Algemene voorwaarden gelden volledig en onvoorwaardelijk voor alle onderstaande verkopers.

Inhoudsopgave

Artikel   1 – Identiteit van Thrive Sustainably en de verkopers

Artikel   2 – Toepasselijkheid en voorwaarden

Artikel   3 – Aanbod en jouw bestelling

Artikel   4 – Herroepingsrecht

Artikel   5 – Prijs

Artikel   6 – Betaling

Artikel   7 – Conformiteit en garantie

Artikel   8 – Afhaling en levering

Artikel   9 – Overmacht

Artikel   10 – Intellectuele eigendom en voorbehoud van rechten

Artikel   11 – Aansprakelijkheid

Artikel   12 – Vertrouwelijkheid en privacy

Artikel   13 – Nietigheid en volledigheid

Artikel   14 – Klachtenregeling en geschillen

Artikel 1 – Identiteit van Thrive Sustainably en de verkopers

Eigenaar en beheerder van het platform:

Thrive Sustainably

Valkenberg 118

3370 Boutersem

België

E-mailadres: info@thrivesustainably.com

Telefoonnummer: 0032484 50 94 59

Ondernemingsnummer: 0793.863.638

Bankrekeningnummer: BE22 9734 3995 4547

Verkopers:

Biotoop

Zwartzusterstraat 16/02

3000 Leuven

België

E-mailadres: info@biotoop-leuven.be

Telefoonnummer: 003216 20,69 50

Ondernemingsnummer: 431 753 433

Bankrekeningnummer: BE83 7343 5625 2515

Artikel 2 – Toepasselijkheid en voorwaarden

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met jou als klant. De term ‘klant’ verwijst naar zowel de consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige of niet-commerciële doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt) als de professionele klant (iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor beroepsmatige of commerciële doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt). Bepaalde voorwaarden zijn enkel van toepassing op de consument. Dit wordt dan duidelijk vermeld.
 2. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, moet een ouder of wettelijke voogd je bestelling Als we merken dat een minderjarige een bestelling heeft geplaatst, kunnen we deze bestelling alsnog weigeren.
 3. Je kan deze Algemene voorwaarden steeds terugvinden op zowel ons hoofddomein als ons shop domein. Door ons hoofddomein en shop domein te bezoeken en er gebruik van maken, gaan we ervan uit dat je deze Algemene voorwaarden Het plaatsen van een bestelling op ons shop domein geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze Algemene voorwaarden. We vragen je echter nog een keer om uitdrukkelijk te bevestigen dat je deze voorwaarden hebt gelezen en goedgekeurd wanneer je een bestelling plaatst.

Bij bestellen bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging een link  naar de pagina waar je deze Algemene voorwaarden kan downloaden en afdrukken. We raden je aan om dit altijd te doen.

4. Als er naast deze Algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor de bijzondere voorwaarden. Als deze Algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden, dan kan jij als consument altijd de voor jou meest voordelige tekst inroepen.

Deze Algemene voorwaarden  kunnen worden gewijzigd of aangevuld. Thrive Sustainably behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

Artikel 3 – Ons aanbod en jouw bestelling

 1. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, dan wordt dit uitdrukkelijk in dat aanbod vermeldt.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd zodat je een goede beoordeling kan De verkoper tracht alle informatie en producten die op zijn webshop worden verkocht zo waarheidsgetrouw, nauwkeurig en correct mogelijk te beschrijven en af te beelden. Mocht er toch een fout zijn, kunnen Thrive Sustainably en de verkoper hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden en het kan in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, kies je eerst een verkoper waar je de bestelling wil plaatsen en ophalen en voeg je de gewenste producten toe aan je winkelmandje (Let op: alleen bestellingen van minimaal 30 euro, inclusief servicekost van 2,50 euro zijn mogelijk). Nadien vul je je contactgegevens (leveringsgegevens) en facturatiegegevens in. Bij de laatste stap krijg je een overzicht van je bestelling, kies je of je je bestelling wil afhalen bij de verkoper of laten bezorgen, aanvaard je deze Algemene voorwaarden en Privacy & Cookie Policy en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “Koop nu”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je bestelling definitief en de verkoper gaat zo snel mogelijk aan de slag om jouw bestelling voor te bereiden.
 4. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie de goedkeuring door de uitgever van de kaart hebben ontvangen. Als de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen Thrive Sustainably en de verkoper niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de voorbereiding en levering en/of niet-levering van jouw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 5. Het is niet mogelijk om één bestelling bij meer dan één verkoper te plaatsen.
 6. De bestelling kan binnen de 5 uur na de bevestigingsmail zonder extra kosten geannuleerd worden door de verkoper daarvan op de hoogte te brengen.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

 1. Als je als consument producten bij een van de samenwerkende verkopers koopt, heb je 14 dagen lang het recht om te beslissen of je de producten wel of niet wil houden. Deze termijn van 14 dagen gaat in vanaf de afhaling of de levering van je bestelling. Je kan je bestelling naar de verkoper terugbrengen of terugsturen, zonder betaling van een schadevergoeding en zonder dat je hiervoor een reden moet geven (de verzendkosten hiervoor betaal je zelf).
 2. Je moet de bestelde producten naar de verkoper terugbrengen of terugsturen binnen 14 dagen nadat je de verkoper hebt laten weten dat je de overeenkomst wenst te herroepen. De kosten van het terugzenden van de producten zijn voor jouw rekening en je bent verantwoordelijk voor het transport.
 3. De verkoper betaalt je de volledige aankoopprijs en de servicekost terug binnen 14 dagen nadat de verkoper je bestelling heeft teruggekregen. Als je je bestelling laat leveren, omvat de terugbetaling ook de leveringskosten, tenzij je bij je bestelling een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering. De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je zelf hebt betaald.

4. Tijdens de eerste 14 dagen na de afhaling van je bestelling verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de producten. Als je de producten nog wil kunnen herroepen, mag je ze niet uitpakken, openen, gebruiken of proeven omwille van hygiënische redenen (uitzondering op het herroepingsrecht).

5. Om je herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, moet je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen of meebrengen naar de verkoper. De verkoper zal je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

FORMULIER VOOR HERROEPING

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen.

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

– Aan [vul hier de handelsnaam en het adres van de verkoper in] :

– Ik/Wij (*) deel/delen (*) je hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*)

– Opgehaald op: ………………………………………………………………………………..

– Naam/Namen consument(en): …………………………………………………………………………………..

– Adres consument(en): ……………………………………………………………………………………………….

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

– Datum: …………………………………………………………………………………………………………………....

Artikel 5 – Prijs

 1. De prijzen van alle producten zijn uitgedrukt in Euro’s en inclusief alle belastingen, BTW en taksen. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.
 2. Er is een servicekost van 2,50 euro per bestelling die je betaalt aan de verkoper om jouw bestelling voor te bereiden.
 3. Vanwege de logistieke, praktische en ruimtelijke beperkingen van verkopers zijn alleen bestellingen van minimaal 30 euro, inclusief servicekost van 2,50 euro, mogelijk.

Artikel 6 – Betaling

 1. De verkopers kunnen enkel betalingen via de betaalmodules beschikbaar op het shop domein Het is niet mogelijk om bij de verkoper bij de afhaling te betalen.
 2. We aanvaarden Bancontact, iDEAL, VISA, Mastercard, American Express en Maaltijdcheques (Pluxee & Monizze).
 3. In de toekomst kunnen de betalingsmogelijkheden uitgebreid worden. Deze betalingsmogelijkheden zullen in dit geval kenbaar worden gemaakt op het shop domein.
 4. In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een credit kaart dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Thrive Sustainably en de verkoper zijn geen partij in de relatie tussen de klant en de kaartuitgever.
 5. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, maken wij gebruik van SSL technologie. SSL zorgt ervoor dat je transactiegegevens worden versleuteld en onleesbaar gemaakt wanneer ze worden verzonden via het internet. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.

Artikel 7 – Conformiteit en garantie

 1. De verkoper garandeert dat zijn producten op zijn webshop conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben, rekening houdende met de specificaties van het product. De verkoper garandeert je natuurlijk ook dat zijn producten voldoen aan alle wetten zoals deze bestaan op het ogenblik van je bestelling.

2. Garantie geldt enkel wanneer de bewaaromstandigheden op het etiket van het product worden gerespecteerd. Als deze gerespecteerd worden en je binnen de houdbaarheidsperiode (voor de houdbaarheidsdatum) van het product toch een verborgen en/of onzichtbare gebrek (kwaliteitsprobleem) ontdekt, dan heb je als consument recht op de wettelijke garantie.  Je moet het gebrek, met bijgevoegd foto’s van het betrokken product, het gebrek zelf (bv schimmel) en de vervaldatum van het product, onmiddellijk aan de verkoper melden en het product met het betalingsbewijs zo snel mogelijk terug naar de verkoper brengen of sturen. Je ontvangt een nieuw product alleen als de verkoper het betrokken product heeft ontvangen en het gebrek heeft kunnen vaststellen. Je kan kosteloos een nieuw product aanvragen binnen twee maanden na de vaststelling van het gebrek.

Artikel 8 – Afhaling en levering

 1. Bij het afrekenen kies je, indien mogelijk, of je je bestelling wil ophalen bij de verkoper of wil laten verzenden.  Als je kiest voor afhalen van je bestelling, dit kan enkel bij de verkoper waar je de bestelling hebt geplaatst en dit enkel tijdens de openingsuren van de winkel. Jouw bestelling wordt geleverd op het adres dat je hebt aangegeven bij je bestelling. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kan de verkoper je bestelling weigeren.
 2. De verkoper doet zijn best om je bestelling zo snel mogelijk voor te bereiden, en indien je ervoor kiest, verzenden. Onder normale omstandigheden, namelijk als de bestelde producten in stock zijn bij de verkoper of de leverancier zal de voorbereidingstermijn niet langer dan 14 werkdagen zijn. Zodra de bestelling klaar is, ontvang je een bevestigingsmail om je bestelling te komen ophalen of de bestelling wordt naar jouw verzendadres verstuurt. Levering binnen België kost €6,5 (inclusief garantie) voor pakketten tot 30 kilogram. De leveringstermijn binnen België is in principe 1 à 4 werkdagen. Leveringen gebeuren enkel op de werkdagen.
 3. Als de verkoper de bestelling niet binnen 14 werkdagen kan voorbereiden (en verzenden), verwittigt de verkoper je altijd voor het verstrijken van deze termijn. De verkoper spreekt samen met jou een nieuwe termijn af. Als je met de verkoper een tweede termijn bespreekt en de verkoper ook deze termijn niet kan halen, dan mag je als consument de overeenkomst kosteloos ontbinden. De verkoper betaalt je dan binnen 30 dagen na de ontbinding terug. Als de verkoper je niet verwittigt voor het verstrijken van de initieel voorziene termijn, dan mag je als consument bij het verstrijken van die termijn al onmiddellijk de overeenkomst kosteloos ontbinden. De verkoper betaalt je dan binnen 30 dagen na de ontbinding terug.

4. Je bent verplicht om de bestelde producten bij de afhaling of ontvangst nauwkeurig te inspecteren en alle zichtbare gebreken (beschadigde verpakking, kwaliteitsproblemen) zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen na de afhaling/levering te melden. Je moet dan de getroffen producten terug naar de verkoper brengen of sturen. Zodra je jouw bestelling ophaalt of ontvangt, gaat het risico en verantwoordelijk waar het deze producten betreft over op jou.

5. Thrive Sustainably en de verkoper zijn niet verantwoordelijk voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door onze Onze aansprakelijkheid blijft in elk geval beperkt tot de waarde van de producten waarvan je aantoont dat je ze niet hebt ontvangen.

6. Afhalingstermijn is 14 dagen na het ontvangen van de bevestigingsmail. Neem zo snel mogelijk contact op met de verkoper als er een serieuze reden bestaat om de bestelling niet binnen deze termijn te kunnen komen ophalen. Indien je dit niet doet, betekent dit dat de bestelling die binnen 30 dagen niet wordt opgehaald, wordt geannuleerd en niet wordt terugbetaald.

7. Het is niet mogelijk om de bestelling bij een andere verkoper op te halen dan bij de verkoper waar je de bestelling hebt geplaatst of één bestelling bij verschillende verkopers op te halen.

8. Bij afhaling dient je het betalingsbewijs in elektronische of gedrukte vorm te laten zien.

Artikel 9 – Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn Thrive Sustainably en de verkoper niet gehouden zijn contractuele verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen Thrive Sustainably en de verkoper ofwel hun verplichtingen opschorten zolang de overmachtsituatie duurt, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Omdat er sprake is van overmacht zijn Thrive Sustainably en de verkoper hierbij geen schadevergoeding verschuldigd aan jou.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van ons hoofddomein en/of shop domein, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Artikel 10 – Intellectuele eigendom en voorbehoud van rechten

 1. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendommen)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
 2. Ons hoofddomein, shop domein, logo’s, teksten, foto’s, namen en al de communicatie in het algemeen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij Thrive Sustainably, hetzij bij de verkoper of zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 3. Alle rechten voorbehouden. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Je mag geen materiaal van ons hoofddomein en/of shop domein kopiëren, reproduceren, dupliceren, opnieuw publiceren, herdistribueren, verkopen, verhuren of in sublicentie geven zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 4. We behouden ons het recht voor om alle opmerkingen op ons hoofddomein en shop domein te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd of die inbreuk maken op deze Algemene voorwaarden.
 5. Als je naar ons hoofddomein en/of shop domein en/of de informatie daarop wil linken, neem dan eerst contact met ons op via info@thrivesustainably.com. Vermeld je naam en het doel van het linken en, indien van toepassing, de naam van je organisatie/bedrijf, contactgegevens evenals de URL van je site, een lijst met alle URL’s van waaruit je naar onze website wilt linken en een lijst met de URL’s op onze site waarnaar je wilt verwijzen. Linkverzoeken worden in overweging genomen en goedgekeurd zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) geen onrechte sponsoring impliceert, geen goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten beoogt; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.
 6. We behouden ons het recht voor om te verzoeken dat je alle links of een bepaalde link naar ons hoofddomein en/of shop domein Je stemt ermee in om op verzoek alle links naar ons hoofddomein en/of shop domein onmiddellijk te verwijderen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Indien de verkoper of Thrive Sustainably om welke reden dan ook, gehouden zijn enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet.
 2. Ondanks de constante zorg en aandacht die de verkoper aan de samenstelling van de webshop besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de webshop wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
 3. De informatie op het hoofddomein en shop domein wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Thrive Sustainably en de verkopers behouden zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
 4. Alle productomschrijvingen op de webshop van de verkoper zijn louter informatief en gebaseerd op informatie van de producent of leverancier. Omdat producten regelmatig worden verbeterd of aangepast, kan productinformatie over ingrediënten, voedingswaarden, dieet- of allergie-informatie wijzigen. Wij raden je daarom aan om altijd de info op de verpakking/het etiket te lezen voor het gebruik van een product.
 5. De aansprakelijkheid voor de producten die op de webshop van de winkel worden verkocht berust bij de fabrikant.
 6. Thrive Sustainably stelt alles in het werk om toegang te verlenen tot het hoofddomein en shop domein 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan Thrive Sustainably echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen.
 7. Thrive Sustainably deelt op het hoofddomein en/of shop domein informatie, blogs van verschillende bronnen en links naar andere websites die mogelijk relevant, interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke informatie, blogs en links zijn louter informatief. Thrive Sustainably is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 12 – Vertrouwelijkheid en privacy

 1. Thrive Sustainably is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en verwerkt deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Jouw gegevens zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met ons Privacy & Cookie Policy.
 2. Thrive Sustainably respecteert strikt de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Thrive Sustainably verbindt zich ertoe jouw persoonlijke gegevens onder geen enkele voorwaarde te geven, te verkopen of af te staan aan derden. Wel kunnen jouw gegevens gebruikt worden door Thrive Sustainably en de verkoper om je vrijblijvend informatie te verstrekken en/of aanbiedingen te doen, dit enkel indien u daar bij jouw inschrijving uitdrukkelijk om verzoekt.

Artikel 13 – Nietigheid en volledigheid

 1. Deze Algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de verkoper/Thrive Sustainably en jou als klant/consument met betrekking tot de erin opgenomen materie.
 2. Indien één of meerdere artikels van deze Algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige artikels beïnvloeden.

Artikel 14 – Klachtenregeling en geschillen

 1. Elke verkoper streeft naar tevreden klanten. Als je toch klachten zou hebben in verband met de bestelling, kan je de verkoper contacteren via de contactgegevens die je in dit document of op zowel ons shop domein als ons hoofddomein onder “Contact” kan terugvinden. De verkoper doet er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
 2. Op alle overeenkomsten die de verkoper afsluit met klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Als om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van deze Algemene voorwaarden in de eerste plaats worden teruggegrepen naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming zoals opgenomen in het Wetboek van Economisch Recht.Bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.
 3. Als consument heb je ook de mogelijkheid om het geschil buiten de rechtbank op te lossen. Je kan hiervoor terecht bij de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Zij is bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Ze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Je kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl
 4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan je bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr
 5. Mochten we er samen toch niet uitkomen via de verkopers persoonlijke klachtendienst (zie artikel 14.1), dan kan je terecht bij Becom. Als jouw klacht wordt aanvaard door Becom zal ze op neutrale wijze bemiddelen tussen ons en jou als klant. Let wel op, enkel klachten die via het klachtenformulier op https://becom.digital/nl/consumers-complaints/ worden ingediend, worden behandeld. Zo beschikt Becom meteen over alle juiste gegevens om je klacht verder te behandelen.

Pin It on Pinterest